ТЕКСТ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

 

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України вимагає надати право представнику трудового колективу брати участь в управлінні АТ «Українська залізниця».

 

Тривалий час в АТ «Українська залізниця» відсутні умови для закріплення висококваліфікованих спеціалістів на виробництві і відповідно це не приваблює людей працевлаштовуватися у підрозділи залізничного транспорту: як наслідок – катастрофічна неукомплектованість кадрами.

 

Такий стан справ у всіх виробничих підрозділах господарств (колійному, вагонному, пасажирському, локомотивному, енергетиків, сигналізації та зв’язку, руху та комерційної роботи, будівельників, медичної сфери, інформаційних технологій тощо) найближчим часом обов’язково призведе до значних збоїв у роботі залізничного транспорту України. А неспроможність залізницею перевозити пасажирів та вантажі, дискомфорт пасажирів, гальмування економіки за рахунок того, що «ніким, ні на чому та нічим возити» становить загрозу (!) для національної безпеки та оборони держави.

 

Якість трудового життя залізничників суттєво погіршилася, тому що АТ «Українська залізниця» не виконує у повному обсязі більшість нормативно-правових актів, у тому числі внутрішніх, які стосуються:

 

1. Нереалізації задекларованих стандартів щорічного підвищення тарифних ставок і посадових окладів на 25%.

 

2. Здійснення реорганізації, перепрофілювання виробничих (структурних) підрозділів, що породжує невпевненість у завтрашньому дні (страх втратити робоче місце).

 

3. Відсутності повного обліку понаднормових годин роботи та, відповідно, їх оплати у подвійному розмірі.

 

4. Порушення законодавства про працю (профспілка щорічно виявляє значну кількість порушень).

 

5. Значне послаблення стандартів оздоровлення працівників та членів їхніх сімей (на зміну зруйнованої попередньої системи оздоровлення, нової досі так і не створено (!).

 

Тож із року в рік ситуація тільки ускладнюється. І так буде доти, доки трудовий колектив через свого представника не отримає можливість брати участь в управлінні та вливати на рішення керівництва Товариства безпосередньо через професійні спілки.

 

Єдиним акціонером, який формує склад правління та наглядової ради, є держава в особі Кабінету Міністрів України. 

 

Наглядова рада АТ «Українська залізниця» виконує функцію контролю за діяльністю правління, рішення якого безпосередньо зачіпають трудові права та інтереси працівників, впливають на забезпечення зайнятості, оплату праці та реалізацію соціальних стандартів.

 

Саме тому залізничники вимагають запровадити практику, коли трудовий колектив матиме вплив на рішення керівників через участь їх представника в органі контролю за діяльністю правління – наглядовій раді, створення можливостей для запобігання непопулярним і хибним рішенням щодо реорганізації, встановлення непомірно високих зарплат керівникам та іншим рішенням, які порушують закони України, норми чинної Галузевої угоди і колективних договорів, – та матиме можливість ініціювати скасування помилкових рішень в обов’язковому порядку.

 

Враховуючи зазначене, норми чинного законодавства України, Галузевої угоди і колективних договорів, досвід впровадження зазначених ініціатив на підприємствах у розвинених країнах світу, залізничники ВИМАГАЮТЬ від Кабінету Міністрів України:

 

1. Внести відповідні зміни до Статуту АТ «Українська залізниця» щодо введення до складу наглядової ради АТ «Українська залізниця» (на громадських засадах) представника профспілки, що підписала колективний договір (Галузеву угоду). Це передбачатиме його обов’язкову участь у засіданнях наглядової ради Товариства з правом голосу під час розгляду питань, у тому числі соціально-економічного характеру, які зачіпають трудові права, соціальні гарантії та інтереси працівників.

 

2. У порядку законодавчої ініціативи розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України, який розширить можливості участі трудового колективу в ухваленні управлінських рішень через своїх представників у складі наглядових рад акціонерних товариств.