Рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 26.06.2023 (протокол № Ц-85/39 Ком.т.) затверджено зміни та доповнення до Положення про оплату праці працівників АТ «Укрзалізниця», зокрема внесено зміни до порядку оплати праці при роботі за сумісництвом.

Нагадаємо, що сумісництво – це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи за наймом.

Детальніше про роботу за сумісництвом – читайте тут:

Частина І 

Частина ІІ 

Внесення змін до Положення про оплату працівників АТ «Укрзалізниця» щодо роботи за сумісництвом обумовлено такими змінами в законодавстві: Законом України від 01.07.2022 № 2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» доповнено КЗпП статтею 1021, яка регламентує оплату праці при роботі за сумісництвом.

ЯК БУЛО?

До моменту доповнення КЗпП статтею 1021 всі питання організації роботи за сумісництвом на підприємствах, в установах та організаціях регламентувалися постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій». Цією постановою встановлено певні обмеження щодо сумісництва, які стосувались, насамперед, тривалості такої роботи (неперевищення половини місячної норми робочого часу). Цю норму було імплементовано і в нормативних документах Товариства.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ?

Наразі Постанову Кабміну від 03.04.1993 № 245 визнано такою, що втратила чинність.

А статтею 1021 КЗпП України встановлено, що працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ УКРЗАЛІЗНИЦІ?

Тепер працівники Товариства, які працюють за сумісництвом, мають змогу працювати повну норму годин та отримувати заробітну плату за фактично відпрацьований час.

Передусім це стосується працівників виробничих підрозділів, які працевлаштовуються в Товаристві, наприклад, з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, з яким призупинено дію трудового договору або які вимушені були переїхати до безпечніших регіонів України і набули статусу внутрішньо переміщених осіб.

Підкреслимо, що цьому передувала значна робота профспілки, яка ініціювала питання зняття обмежень тривалості роботи за сумісництвом (лист від 07.12.2022 року № ЦПРОФ-352/09) і в результаті проведених перемовин до Положення внесено відповідні зміни і знято будь-які обмеження.