З метою забезпечення стабільної роботи залізничної галузі, безпеки руху поїздів, виконання чинної Галузевої угоди та колективних договорів, створення для працівників умов для продуктивної праці, підвищення добробуту працівників, зниження соціальної напруги у трудових колективах, вимагаємо від Кабінету Міністрів України як акціонера АТ «Укрзалізниця»:

 

1. Передбачити в консолідованому фінансовому плані АТ «Укрзалізниця» та зобов’язати правління Товариства ухвалити рішення щодо:

 

 підвищення годинних тарифних ставок і посадових окладів працівників Товариства (крім вищого керівництва) з 1 березня 2021 року не менше ніж на 25%;

 

виплати у першому півріччі 2021 року винагороди за підсумками роботи за 2019 рік у розмірі не менше 50% місячної тарифної ставки, посадового окладу;

 

встановлення з 1 березня 2021 року суми добових витрат у розмірі 600 грн. при відрядженні працівників у межах України;

 

непровадження протягом 2021 року зменшення чисельності працівників у Товаристві через відсутність належного контингенту на обсяг виконуваних робіт;

 

забезпечення в повному обсязі виконання і фінансування в 2021 році норм і гарантій, визначених Галузевою угодою і чинними колективними договорами залізниць, підприємств, організацій, структурних підрозділів Товариства;

 

невідкладного відкликання вказівки АТ «Укрзалізниця» від 22.01.2021 р., № Ц/3-87/27-21 щодо стримання (відтермінування) витрат на персонал в частині зобов’язань за Галузевою угодою і колективними договорами;

 

прискорення роботи над проєктом Колективного договору між АТ «Українська залізниця» та Спільним представницьким органом профспілок;

 

забезпечення в 2021 році організації та фінансування оздоровчої кампанії, включаючи організацію дитячого оздоровлення, здешевлення та прид­бання путівок за рахунок

Товариства, утримання оздоровчих закладів (у тому числі тих, що перебувають у власності трудових колективів або відпо­відних профспілкових органів);

 

забезпечення фінансування Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль» та перерахування пенсійних внесків на користь працівників Товариства в подальшому, а також повернення 100% коштів, передбачених на ці цілі фінансовими планами АТ «Укрзалізниця», починаючи з 2018 року;

 

проведення розрахунків нормативної чисельності працівників на обсяги роботи з урахуванням норм праці у регіональних філіях (філіях) і підпорядкованих їм виробничих (структурних) підрозділах та розроблення і затвердження програми зайнятості;

 

забезпечення достовірного обліку робочого часу, в тому числі часу роботи надурочно та у вихідні дні у всіх регіональних філіях (філіях) та підпорядкованих виробничих (структурних) підрозділах;

 

– усунення порушення пп. 13–15 Положення про укладання контрактів з працівниками залізничного транспорту, які здійснюють обслуговування пасажирів, затвердженого наказом «Укрзалізниці» від 04.03.2014 р. № 056Ц/ОД, щодо неправомірного припинення дії контрактів з провідниками пасажирських вагонів, квитковими касирами та іншими категоріями працівників, які працюють за контрактною формою трудового договору.

 

2. Ініціювати внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р., № 2148-VIII щодо скасування права виходу на пенсію за вислугу років залізничників, працюючих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

 

3. Зменшити фінансове навантаження на АТ «Укрзалізниця» за рахунок встановлення мінімального рівня податку на землю, що передбачено ст. 6 Закону України «Про залізничний транспорт».

 

4. Забезпечити 100-відсоткову компенсацію витрат, понесених АТ «Укрзалізниця» за перевезення пільгових категорій пасажирів – громадян України.

 

5. Забезпечити компенсацію Товариству з Дорожнього фонду 2021 року акцизного податку, сплаченого при закупівлі дизельного палива, для потреб тягового рухомого складу.

 

6. Внести відповідні зміни до Статуту АТ «Українська залізниця» щодо введення до складу Наглядової ради Товариства (на громадських засадах) представника профспілки, що підписала колективний договір (Галузеву угоду). Це передбачатиме його обов’язкову участь у засіданнях Наглядової ради АТ «Укрзалізниця» з правом голосу під час розгляду питань, у тому числі соціально-економічного характеру, які зачіпають трудові права, соціальні гарантії та інтереси працівників.

 

7. У порядку законодавчої ініціативи розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України, який розширить можливості участі трудового колективу в ухваленні управлінських рішень через своїх представників у складі наглядових рад акціонерних товариств.