Чи може роботодавець відправляти працівника у відпустку без збереження заробітної плати?

 

Трудовим законодавством не передбачено надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця. Роботодавець не має права відправляти у відпустку без збереження заробітної плати або примушувати працівника брати таку відпустку ні у мирний час, ні під час воєнного стану. 

 

Чи може роботодавець відмовити працівнику у наданні відпустки без збереження заробітної плати?

 

Відпустка без збереження заробітної плати надається за згодою сторін трудового договору за сімейними обставинами та з інших причин. Тобто, за відсутності згоди роботодавця таке можливе. Водночас відпустка без збереження зарплати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку певним категоріям працівників, а саме: одиноким батькам, що виховують дитину віком до 15 років, учасникам війни, пенсіонерам та іншим категоріям згідно зі ст. 25 Закону України «Про відпустки».

 

Чи має право працівник на відпустку за особливий характер праці після тривалої відпустки за власний рахунок?

 

Так, має, але тривалістю пропорційно відпрацьованому часу у відповідному робочому році, за який надається додаткова щорічна відпустка. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про відпустки» до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховуються:

 

1) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня;

 

2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;

 

3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу.

 

Отже, період відпустки без збереження заробітної плати не дає права на щорічну відпустку за особливий характер праці. Тому при наданні такої відпустки за робочий рік, її тривалість визначається пропорційно часу фактичної роботи у відповідних умовах (із виключенням періодів відпусток без збереження заробітної плати).

 

Чи враховується час призупинення дії трудового договору до стажу для надання щорічної основної відпустки?

 

Ні, час призупинення дії трудового договору не враховують до стажу для надання щорічної основної відпустки. Це випливає з положень ст. 9 Закону України «Про відпустки».

 

В ній визначено періоди, які зараховуються до відпускного стажу.

 

Серед них, зокрема, час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігали місце роботи/посаду та:

 

– зберігали зарплату повністю або частково, зокрема час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу;

 

– виплачували допомогу з державного соціального страхування, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Дійсно, під час призупинення дії трудового договору працівник фактично не працює і жодних виплат не отримує.

 

На жаль, за чинним законодавством період призупинення трудового договору не можна зарахувати до стажу роботи для надання щорічної основної відпустки.

 

Також протягом строку призупинення дії трудового договору працівникові не можна надавати оплачувані та неоплачувані відпустки.

 

ДЖЕРЕЛА:

Коментар Мінекономіки від 23.03.2022 до Закону України № 2136-ІХ

https://buhgalter911.com/news/news-1065743.html

https://www.facebook.com/gotrudovi/