Чи повинні встановлюватись працівникам доплати за шкідливі умови праці, якщо у структурному підрозділі Укрзалізниці проведено атестацію робочих місць за умовами праці, але не укладено колективний договір?

Галузева угода містить зобов’язання Укрзалізниці щодо проведення роботи по атестації робочих місць за умовами праці відповідно до нормативних актів (п. 3.5.13).

Такими нормативними актами є Закон України «Про охорону праці», постанова КМУ «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 р. № 442 тощо.

Згідно з ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець організовує проведення атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та за їх підсумками вживає заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

Ст. 7 Закону «Про охорону праці» визначає право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Відповідно до ч. 7 ст. 65 Господарського кодексу України на підприємствах, які використовують найману працю, укладається колективний договір. Статтею 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» встановлено, що стороною колективного договору від роботодавця є також представники відокремлених підрозділів юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами. Якщо колективний договір не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити зазначені питання з профспілковим органом.

Тож відсутність колективного договору не є підставою для невиконання роботодавцем зобов’язань із забезпечення додержання вимог законодавства щодо охорони праці та щодо оплати праці.

Таким чином, у структурних підрозділах, в яких відсутні колективні договори, доплата за шкідливі умови праці встановлюється на підставі висновків атестації робочих місць шляхом видання відповідного наказу (розпорядження) керівником виробничого підрозділу за погодженням з відповідним профспілковим органом.

Аналогічну позицію щодо цього питання висловила і Укрзалізниця. З інформацією незабаром можна буде ознайомитися на сторінці об’єднаної профспілкової організації філії «Відомча воєнізована охорона» на сайті профспілки.