Реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю здійснює Державна служба України з питань праці (Держпраці).

Держпраці здійснює планові і позапланові заходи державного нагляду (контролю).

Наразі проведення органами державного нагляду (контролю) планових перевірок обмежено двома постановами Уряду. По-перше, на час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), який продовжено до 30 квітня 2023 р. По-друге, на період воєнного стану обмежено як планові, так і позапланові заходи державного нагляду (контролю).

Проте у період дії воєнного стану Держпраці та її територіальні органи можуть здійснювати позапланові перевірки юридичних осіб (незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання) і фізичних осіб, які використовують найману працю, відповідно до Закону України 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Позапланові перевірки здійснюються у порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з урахуванням особливостей, визначених Законом № 2136-ІХ.

Тож у період дії воєнного стану Держпраці здійснює позапланові перевірки:

▪️ за заявою працівника або профспілки в частині додержання вимог Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів;

▪️ за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);

▪️ за дорученням Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

▪️ у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;

▪️ за зверненням посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства;

▪️ за зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації;

▪️ у зв’язку з невиконанням суб’єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року.

За результатами здійснення заходу складається акт, на підставі якого орган державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження чи інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, або за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається з відповідним позовом до адміністративного суду.

Припис – обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб’єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб’єкта господарювання.

Розпорядження або інший розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) – обов’язкове для виконання письмове рішення органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень у визначені строки. Розпорядження може передбачати застосування до суб’єкта господарювання санкцій, передбачених законом.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства.

Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб’єкта господарювання згідно із законом.

Водночас у період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), штрафи, передбачені статтею 265 КЗпП за порушення законодавства про працю, не застосовуються.

Джерела:

Державна служба України з питань праці
Закон від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Закон від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»
Закон від 17.03.2020 № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
Постанова КМУ від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану
Стаття 265 Кодексу законів про працю України