Відповідна постанова Кабміну від 08.09.2023 № 957 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 і від 8 серпня 2016 р. № 500» набула чинності з 12 вересня 2023 р.

Текст постанови тут

? Що змінилося в Порядку, затвердженому постановою КМУ № 100 від 08.02.1995:

– середній заробіток для виплати відпускних, надання матеріальної (грошової допомоги) або компенсації за невикористану відпустку обчислюють виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки. Раніше подібне правило та інші не були прописані щодо матеріальної (грошової допомоги) – абз. 1 п. 2.

– середню заробітну плату для виплати компенсації за невикористані дні відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023 р., обчислюють виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році.

– відкориговано положення щодообчислення середньої заробітної плати за останні два місяці (абз. 20 п. 4): «При обчисленні середньої заробітної плати для нарахування матеріальної (грошової) допомоги за останні два місяці, крім перелічених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю».

– п. 7 доповнено такими абзацами:

· якщо середня місячна зарплата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування матеріальної (грошової) допомоги, то її розраховують шляхом множення середньоденної зарплати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді;

· середньоденну зарплату визначають діленням зарплати за фактично відпрацьовані протягом 12 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Якщо середню зарплату за 12 місяців обчислюють виходячи з посадового окладу чи мінімальної зарплати, то середньоденна зарплата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абз. 23 п. 4 Порядку №100, на число робочих днів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, згідно з графіком роботи підприємства (установи, організації).

· середньомісячне число робочих днів розраховують шляхом ділення на 12 сумарного числа робочих днів за останні 12 календарних місяців згідно з графіком роботи підприємства (установи, організації).

– тепер матеріальна допомога держслужбовцям  може надаватися один раз на рік у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, на підставі особистої заяви у порядку, затвердженому керівником державної служби. Раніше така допомога надавалася у розмірі середньомісячної зарплати.

ВАЖЛИВО:

Ознайомтеся з роз’ясненням щодо Порядку обчислення середньої заробітної плати у зв’язку з набранням чинності Постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 № 957 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8.02.1995 р. № 100 і від 8.08.2016 № 500», а саме про:

– період, з якого застосовуються зміни;

– визначення розрахункового періоду при обчисленні середньої заробітної плати для надання матеріальної (грошової) допомоги;

– врахування виплат при обчисленні середньої заробітної плати для надання матеріальної (грошової) допомоги;

– механізм обчислення середньої заробітної плати для виплати матеріальної (грошової) допомоги (з прикладом);

– механізм обчислення середньої заробітної плати для виплати  компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року (з прикладом).


ДЖЕРЕЛА:

Матеріал підготовлено за інформацією, опублікованою Державною службою України з питань праці та LIGA: ZAKON