Вимагаємо надати право трудовому колективу брати участь в управлінні АТ «Українська залізниця».

 

В Товаристві відсутні умови для закріплення висококваліфікованих спеціалістів на виробництві і це, відповідно, не приваблює людей працевлаштовуватися у підрозділи залізничного транспорту. Як наслідок – катастрофічна неукомлектованість кадрами.

 

Такий стан справ у всіх виробничих підрозділах господарств (колійного, вагонного, пасажирського, локомотивного, енергетиків, сигналізації та зв’язку, руху та комерційної роботи, будівельників, медичної сфери, інформаційних технологій тощо) однозначно призведе до значних перебоїв у роботі залізничного транспорту України, що може стати загрозою для національної безпеки та оборони держави (неспроможність перевезти пасажирів та вантажі, дискомфорт пасажирів, гальмування економіки через відсутність кадрів, рухомого складу та інфраструктури).

 

Якість трудового життя залізничників суттєво знизилася через невиконання АТ «Українська залізниця» у повному обсязі багатьох нормативно-правових актів, у тому числі внутрішніх, які стосуються:

 

1. Нереалізації пунктів Галузевої угоди, що стосуються щорічного підвищення тарифних ставок і посадових окладів на 25%.

 

2. Здійснення реорганізації, перепрофілювання виробничих (структурних) підрозділів, що породжує невпевненість у завтрашньому дні (страх втратити робоче місце).

 

3. Відсутності повного обліку понаднормових годин роботи та, відповідно, їх оплати у подвійному розмірі.

 

4. Порушення законодавства про працю, про відпустки (щорічно профспілкою виявляється значна кількість порушень).

 

5. Значне погіршення ситуації з оздоровленням працівників і членів їхніх сімей (встигли зламати попередню систему оздоровлення, але не встигли створити нову).

 

Із року в рік ситуація ускладнюється. І так буде допоки трудовий колектив через свого представника не отримає можливості брати участь в управлінні та впливати на рішення керівництва безпосередньо через професійні спілки, норми Галузевої угоди та колективних договорів.

 

Наразі єдиним акціонером АТ «Укрзалізниця» є держава в особі Кабінету Міністрів України, який формує склад правління та наглядової ради.

 

Наглядова рада АТ «Українська залізниця» має функцію контролю за діяльністю правління, рішення якого безпосередньо зачіпає трудові права та інтереси працівників, впливає на забезпечення зайнятості, оплату праці та реалізацію соціальних стандартів.

 

Практика участі представників трудового колективу в управлінні Товариствами відображена у Директивах 2001/86/ЄС та 2003/72/ЄС «Про доповнення статусу європейського акціонерного товариства правилами, що регулюють залучення працівників до управління», які закріплюють стандартні положення про залучення працівників до управління, ведення колективних переговорів, впроваджують загальні правила інформування та консультацій з працівниками.

 

У шести країнах ЄС представництво працівників у керівних органах обмежене державними та муніципальними компаніями. Це – Чехія, Греція, Ірландія, Польща (де це також стосується компаній, що знаходяться в процесі приватизації), Португалія та Іспанія. У 13 країнах ЄС право на представництво у керівних органах поширюється на працівників державного та приватного секторів. До цієї групи належать: Австрія, Хорватія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Словенія та Швеція. При цьому порогові показники величини компаній коливаються від 25 працівників у Швеції до 1000 – у Франції.

 

Таку ініціативу підтримали також учасники Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи соціально-економічного розвитку залізничного транспорту – УКРПРОФЗТ/2021», в рамках якої 18 листопада 2021 року обговорено тематику «Корпоративне управління в АТ «Укрзалізниця»: сучасний стан та перспективи розвитку» за участю провідних експертів України із зазначеного питання.

 

Враховуючи наведене вище, делегати VІІІ З’їзду профспілки звертаються до Кабінету Міністрів України із вимогою:

 

1. Запровадити практику, коли трудовий колектив матиме вплив на рішення керівників через участь своїх представників у органах контролю за діяльністю правління – наглядовій раді; умови для запобігання непопулярним і хибним рішенням у питаннях реорганізації, встановлення непомірно високих зарплат керівникам та інших, які порушують закони України, норми чинної Галузевої угоди і колективних договорів; можливість ініціювати скасування помилкових рішень.

 

2. Внести відповідні зміни до пункту 76 Статуту АТ «Українська залізниця» та ввести до складу наглядової ради АТ «Українська залізниця» (можливо, на громадських засадах) представника/ів трудового колективу, що передбачатиме їхню обов’язкову участь у засіданнях наглядової ради Товариства з правом голосу при розгляді питань, у тому числі соціально-економічного характеру, які зачіпають трудові права, соціальні гарантії та інтереси працівників.

 

3. У порядку законодавчої ініціативи розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України, який розширить можливості участі трудового колективу в ухваленні управлінських рішень через своїх представників у складі наглядових рад акціонерних товариств.

 

За дорученням З’їзду Звернення за підписом Голови профспілки О.Семеруня надіслано листом на адресу Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля.