Делегати VIII З’їзду Профспілки залізничників і транспортних будівельників України висловлюють солідарну стурбованість трудового колективу АТ «Укрзалізниця» стосовно анонсованих планів Товариства щодо передачі у концесію відомчих закладів охорони здоров’я.

 

Залізничники вже мають негативний досвід передачі галузевих медичних закладів у комунальну власність. Ще у 2014 році, незважаючи на чисельні заперечення профспілки та трудових колективів залізниць, владою було здійснено передачу у комунальну власність майже 90% відомчих медичних закладів – більшість з них на сьогодні не функціонує або ж місцеві органи влади намагаються їх позбутися.

 

Тож, якщо на початок 2014 року по всій країні успішно працювала розгалужена мережа з 99 медичних закладів залізничного транспорту, то до статутного капіталу Товариства їх увійшло 11, з яких зараз функціонує лише 8.

 

Як показує практика, така ситуація не кращим чином позначилася на стані здоров’я працівників та, відповідно, на безпеці руху залізничного транспорту загалом. З огляду на те, що залізничний транспорт є стратегічною галуззю, що забезпечує національну безпеку України у сфері перевезень, її діяльність пов’язана з високим ризиком матеріальних, моральних та людських збитків, а залізниця є джерелом підвищеної небезпеки і потребує особливої уваги в забезпеченні безпеки руху, вважаємо неприпустимим остаточно позбавляти залізничний транспорт України відомчих закладів охорони здоров’я.

 

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України розцінює можливість повної втрати відомчої медицини, як черговий крок до остаточної руйнації системи охорони здоров’я залізничної галузі.

 

Зауважуємо, що відомчі медичні заклади, крім надання суто медичних послуг залізничникам та населенню (у т.ч. під час протидії спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19), виконують специфічні функції забезпечення безпеки руху. Зокрема, це проведення відповідних оглядів локомотивних бригад, професійний добір, постійний контроль та моніторинг стану здоров’я працівників, робота яких пов’язана з безпекою руху, безпосередня участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф та інших непередбачених ситуацій в галузі, надання невідкладної медичної допомоги персоналу залізниць та пасажирам.

 

Отже, втрата галузевих медичних закладів остаточно зруйнує сталу систему проведення професійних медичних оглядів та контролю за станом здоров’я працівників Товариства, зокрема локомотивних та поїзних бригад, що вкрай негативно вплине на безпеку руху і може призвести до непередбачуваних наслідків у транспортній сфері.

 

При цьому працівники відомчих медичних закладів будуть позбавлені певних соціальних гарантій за Галузевою угодою та колективними договорами залізниць, що неодмінно зумовить підвищення соціальної напруги і обурень як серед персоналу галузевих медичних закладів, так і загалом у трудовому колективі АТ «Укрзалізниця».

 

Делегати VIII З’їзду Профспілки залізничників і транспортних будівельників України категорично проти знищення відомчої системи охорони здоров’я. Передача у концесію медичних закладів залізничного транспорту, на наш погляд, призведе до остаточної їх втрати та до таких руйнівних наслідків для Укрзалізниці, як перебої у функціонуванні підприємств Товариства та імовірної зупинки залізничного сполучення на окремих напрямках.

Цього не можна допустити!

 

Закликаємо представників державної влади втрутитись та вжити дієвих заходів щодо збереження відомчої медицини у складі стратегічної галузі України!

 

 За дорученням З’їзду Звернення за підписом Голови профспілки О.Семеруня надіслано листом на адресу Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля.