Професійна спілка залізничників і транспортних будівельників України розриває будь-які відносини з Міжнародною конфедерацією професійних спілок залізничників (МКПЗ), членами якої є галузеві профспілки Білорусі та Російської Федерації.


Ми, профспілкова спільнота залізничників, звертаємося до усіх росіян і білорусів – працівників сталевих магістралей: досить відправляти ешелони військових та постачати їм зброю, яка вбиває український народ, вбиває українських залізничників. Будьте свідомі! Ви стаєте співучасниками злочину проти людства! Блокуйте, організовуйте страйки, «роботу за інструкціями», робіть усе можливе, щоб не виконувати злочинні вказівки путіна-агресора!


Вимагайте від своїх диктаторів зупини війну проти України!


Ми відмовляємося бути членською організацією країн-убивць!


Сьогодні усі залізничники гідно продовжують працювати і під кулями, ризикуючи життям, евакуюють людей до більш безпечних регіонів нашої країни.


Вже є непоодинокі факти обстрілів і бомбардування локомотивних депо, в яких влучили російські снаряди (м. Миколаїв), внаслідок обстрілів поранено провідників пасажирських вагонів (Харківський напрямок) та інші.


Ми пишаємося відвагою наших залізничників!

МИ ОБОВֽ’ЯЗКОВО ПЕРЕМОЖЕМО!


МИ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ! ЗА НАМИ ПРАВДА!


Слава Україні! Героям Слава! 


———————————————————

Профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей Украины разрывает какие-либо отношения с Международной конфедерацией профессиональных союзов железнодорожников (МКПЖ), членами которой являются отраслевые профсоюзы Беларуси и Российской Федерации.


Мы, профсоюзное сообщество железнодорожников, обращаемся ко всем россиянам и белорусам – работникам стальных магистралей: прекратите отправлять эшелоны военных и поставлять им оружие, которое убивает украинский народ, убивает украинских железнодорожников. Будьте сознательны! Вы становитесь соучастниками преступления против человечества! Блокируйте, организуйте забастовки, «работу по инструкциям», делайте все возможное, чтобы не выполнять преступные указания путина-агрессора!


Требуйте от своих диктаторов остановить войну против Украины!


Мы отказываемся быть членской организацией стран-убийц!


Сегодня все железнодорожники достойно выполняют свою работу и под пулями, рискуя жизнью, эвакуируют людей в более безопасные регионы нашей страны.


Уже есть неединичные факты обстрелов и бомбардировок локомотивных депо, в которых попали российские снаряды (г. Николаев), в результате обстрелов ранены проводники пассажирских вагонов (Харьковское направление) и другие.


Мы гордимся отвагой наших железнодорожников!


МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИМ!


МЫ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ! ЗА НАМИ ПРАВДА!


Слава Украине! Героям Слава!