У листах зазначено:

«Трудові колективи залізничників, незважаючи на карантинні заходи, запроваджені у державі, пов’язані з обмеженням пересування громадян і призупиненням роботи окремих промислових підприємств, продовжували сумлінно працювати та забезпечувати стабільну і якісну роботу залізничного транспорту. Рух пасажирського транспорту не зупинявся, перевезення вантажів і пасажирів забезпечувалося. Так, план вантажообігу виконано на 97,1%, до минулого року – 95,1%; транзитні перевезення – 95,8% (до плану), до минулого року – 93,8%; пасажирообіг – 78,6% (до плану), до минулого року – 37,6%. І саме тоді, коли працівники згуртовано займались забезпеченням перевезень, правління Товариства односторонньо ухвалювало рішення про обмеження їхніх трудових прав. 

Так, з 1 липня 2020 року в АТ «Укрзалізниця» було запроваджено режим чотириденного робочого тижня для значної частини персоналу. І попри усі наполягання профспілки неповний робочий тиждень, починаючи із серпня минулого року, скасовувався лише для окремих категорій працівників. На сьогодні 34 тисячі залізничників продовжують працювати в такому режимі, що негативно позначається на їхніх доходах.

 

Крім того, рішенням правління в односторонньому порядку було призупинено виплату всіх видів матеріальної допомоги, компенсацій, заохочень, які передбачені колективними договорами. Саме тоді, коли на державному рівні підвищувались соціальні стандарти (мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум), правління АТ «Укрзалізниця», попри усі висунуті вимоги профспілки, не ухвалювало рішень щодо підвищення тарифних ставок і посадових окладів. Наслідком таких дій стало те, що заробітна плата залізничників зменшилась і становить 95,2% від рівня, досягнутого у 2019 році. У більшості основних виробничих професій заробітна плата становить 8–10 тисяч грн. Відтак, за рівнем заробітної плати залізничний транспорт перемістився на 16–17-те місце серед галузей економіки України, де відбулось її зростання.

 

З початку поточного року керівництвом Товариства взято курс на масові скорочення працівників. Без економічного обґрунтування та погодження з профспілкою до регіональних філій і філій були доведені контрольні завдання на 2021 рік, якими передбачено скорочення робочих професій. 

 

26 січня 2021 року на зустрічі представників профспілки з Головою правління АТ «Укрзалізниця» Жмаком В.М. ним було заявлено про необхідність скорочення 30 тис. працівників за наполяганням Кабінету Міністрів України. І це тоді, коли на залізничному транспорті 19 тис. вакансій! Люди працюють з великою інтенсивністю у зв’язку з відсутністю необхідного штату і не мають відповідної компенсації за свою працю.

 

До того ж вказівкою від 22.01.2021 р. № Ц/3-87/27-21 Голова правління АТ «Укрзалізниця» односторонньо, порушуючи чинне трудове законодавство, зобов’язав керівників регіональних філій і філій відтермінувати витрати на персонал у частині, як вважає керівництво Товариства, необов’язкових виплат, які передбачені колективними договорами.

Чимало нарікань надходить від трудових колективів, яким не зрозуміло куди і як рухається реформа залізничної галузі. Рішення щодо структурних перетворень Товариства ухвалюються без участі профспілки, що є порушенням норм Галузевої угоди.

 

На сьогодні залізничний транспорт потребує особливої уваги як з боку Уряду, так і Наглядової ради. Безсистемні призначення керівників Товариства та їх непрофесійні дії призвели до відтоку кадрів із залізничного транспорту, а нові працівники на низький рівень оплати праці не приходять. Бригади і зміни – неукомплектовані, що ставить під загрозу як безпеку, так і охорону праці. Без вирішення питання підвищення заробітної плати на залізничному транспорті може статися непередбачувана ситуація, бо рухомий склад та інфраструктура зношені, а на їх обслуговування необхідні не тільки додаткові кошти, а й трудові ресурси, оскільки трудомісткість такої роботи збільшується.

 

З огляду на викладене та за дорученням президії Ради профспілки, вимагаємо розглянути зазначені питання та забезпечити виконання правлінням АТ «Українська залізниця» законодавства України та норм Галузевої угоди.

 

Ігнорування з боку керівництва АТ «Укрзалізниця» трудових прав працівників спонукає їх до акцій протесту, що може призвести до непередбачуваних наслідків як для Товариства, так і для держави».