Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні(СПО об’єднань профспілок) – є представницьким органом профспілкової сторони соціального діалогу у взаємовідносинах зі стороною органів виконавчої влади та стороною роботодавців.

Він створений з метою вироблення консолідованої позиції та спільних дій щодо участі у колективних переговорах з укладення Генеральної угоди, реалізації та контролю за її виконанням; представництва і захисту прав та інтересів працівників при формуванні і реалізації державної соціальної і економічної політики, регулюванні трудових, соціальних, економічних відносин та забезпеченні підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві. А також для забезпечення проведення заходів у рамках соціального діалогу на національному рівні та представництва об’єднань профспілок у міжнародних заходах.

Діяльність СПО об’єднань профспілок здійснюється відповідно до Конституції України, Конвенцій Міжнародної організації праці №№ 98, 144, 154, законів України «Про колективні договори та угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог в Україні» та повноважень, наданих статутами (положеннями) об’єднань профспілок.

Угоду про створення Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні було підписано 8 вересня 2017 року.

Персональний склад СПО формується відповідно до встановленої Угодою про утворення СПО квоти.

Нашу профспілку в СПО об’єднань профспілок представляє її Голова, Голова Федерації профспілок транспортників України О.А. Семерунь.