Книгу про історію профспілкового руху залізничників і транспортних будівельників України видано до 100-річного ювілею профспілки.Під час підготовки і видання книги було виявлено нові архівні документи та маловідомі історичні факти. До середини 2006 р. їх зібрано доволі багато, і виникла необхідність підготувати до видання доповнений варіант книги. При цьому було враховано пропозиції і зауваження, висловлені читачами. 

У цьому виданні істотно поповнилися дані про долі профспілкових лідерів різних років. Відшукано справу Іва-нова Костянтина Геннадійовича — першого голови дорпрофсожу Катерининської залізниці. В архівах міст Москви, Житомира, Вінниці, управліннях СБУ Харківської і Дніпропетровської областей виявлено додаткові дані про колишніх голів комітетів профспілки Вінницької залізниці — Плаксієнка М. І., Жирнікова К.І., Донецької — Панкова П.А., Шаліма П.М., Львівської, Одеської — Шехоніна М.В., Сталінської — Бровка М.М., Південно-Західної — Поповича П.А., Вотінова І.П., Вишинського СІ.
Встановлено прізвища керівників дорожніх комітетів профспілки Донецької залізниці — С.Подкопаєва (1936 — 1937 рр.), Львівської — П’ятенка Ф.А. (1948-1949 рр.), Південно-Донецької — Гранковського В. (1937-1939 рр.), Сталінської залізниці — Маєва (1937 р.).
У книзі відтворено маловідомий, але важливий факт із новітньої історії профспілки: про страйк працівників Нікопольського залізничного вузла Придніпровської залізниці який відбувся 20 березня 1992 р. на підтримку заяви Установчого з’їзду профспілки залізничників і транспортних будівельників України щодо вимог до Уряду України стосовно своєчасної виплати заробітної плати, запровадження 24 денної основної відпустки, фінансування об’єктів соціальної сфери, укладення галузевої тарифної угоди.
Цікавими для читача стануть фотознімки, нещодавно виявлені в музеях залізниць структурних підрозділів і архівах, а також знімки, що розповідають про сучасне життя профорганізацій, зокрема, про участь у Міжнародних днях дій залізничників за безпеку руху, які проводяться під егідою Міжнародної федерації транспортників.
У 2005-2006 рр. дорожні комітети профспілки видали книги, брошюри, буклети, що розповідають про історію виникнення профорганізацій на залізницях, про будні сучасного покоління профактивістів. Всі ці книги увійшли до   списку літератури, рекомендованої для широкого кола читачів.
У кожному розділі книги містяться джерела, які було використано під час її підготовки. Це допоможе читачам у пошуках документів, фотографій з історії профспілки будь-якого підприємства чи організації.
Перелік скорочень, розташований наприкінці книги, значно скоротить час читачів на розшифрування абревіатур.
Друге видання книги стане в нагоді профспілковим працівникам і активістам, у тому числі і вперше обраним головам профспілкових комітетів, у їхній щоденній роботі із захисту соціально-економічних прав та інтересів працюючих.

ЗМІСТ

Розділ 1. Виникнення профспілкового руху на залізницях України (кінець XIX ст. – 20-ті роки XX ст.)
Від розрізнених дій – до солідарних форм протесту (кінець XIX ст. – 1904 р., грудень)
Посилення страйкового руху на залізницях.
Створення Всеросійської Залізничної Спілки (1905, січень – вересень)
Всеросійський жовтневий залізничний страйк 1905 р.
Маніфест „17 жовтня” – новий імпульс у розвитку профспілки (1905, жовтень – початок листопада)
Початок утисків профспілки залізничників.
Всеросійський грудневий політичний страйк.
Репресії і переслідування залізничників (1905, листопад – 1906, грудень)
Роки реакції (1907, січень – 1916, грудень)

Розділ 2. Професійний рух на залізницях України в роки революцій і громадянської війни (1917–1919 рр.)
Відродження професійних організацій залізничників (1917 р., лютий – червень)
Організаційне будівництво Спілки залізничників.
Боротьба профспілки за свободу і поліпшення життя (1917, липень – вересень)
Профспілка залізничників напередодні і після Жовтневого перевороту (1917, жовтень)
Профспілкові організації залізничників у період діяльності Української Народної Республіки.
Припинення діяльності Викжеля (1917, листопад – 1918, квітень)
Боротьба профспілки залізничників за існування у період Гетьманської Української держави.
Липневий страйк залізничників (1918, травень – грудень)
Професійні об’єднання залізничників у часи окупації України армією Денікіна (1919, червень — 1920, лютий)

Розділ 3. Діяльність профспілки у період відновлення народного господарства і перших п’ятирічок, роки Великої Вітчизняної війни (1919, лютий – 1944, листопад)
Відродження професійного руху на залізницях.
Створення дорожніх комітетів профспілки (1919, лютий – 1921, листопад)
Створення та діяльність Всеукраїнської профспілки залізничників у відновлювальний період (1921, грудень – 1932, лютий)
Чистка у профспілкових організаціях залізничників (1929–1938)
Структурні зміни у профспілкових організаціях залізничників. Робота профорганізацій у довоєнний час (1930, лютий – 1941, червень)
Профспілка залізничників у період Великої Вітчизняної війни (1941, червень – 1944, липень)
Воспоминания И.Ф. Стельмаха (председателя Одесского дорпрофсожа в период 1940–1956 гг., 1958–1962 гг.)
Відновлення профспілкових організацій на звільнених територіях (1943, жовтень – 1944, листопад)

Розділ 4. Профспілка залізничників у повоєнні роки, участь у реалізації соціально-економічних програм (1945, березень – 1990, вересень)

Робота профорганізацій із здійснення завдань першої повоєнної п’ятирічки (1945, березень – 1950, грудень)
Участь профспілкових організацій у підвищенні ефективності роботи залізничного транспорту, вирішенні соціально-економічних проблем (1951, січень – 1984, грудень)
Демократизація профспілкового життя.
Період перебудови і реформ (1985, січень – 1990, вересень)

Розділ 5. Професійна спілка залізничників і транспортних будівельників України (1990–2005 рр.)

Створення профспілки залізничників і транспортних будівельників у незалежній Україні (1990, травень – 1992, січень)
Становлення профспілки в умовах перетворення економіки України (1992, лютий – 1996, грудень)
Профспілка залізничників і транспортних будівельників у період кризи галузі (1997, січень – 2001, грудень)
Робота профспілкових органів в умовах відродження галузі (2001, грудень – 2005, квітень)

Розділ 6. Лідери професійної спілки та дорожніх комітетів
Голови Центрального комітету Всеросійської (1919–1924 рр.) Всесоюзної (1924–1931 рр.) професійної спілки залізничників
Голови дорожніх комітетів профспілки залізниць України (1920–2005 рр.)
Дорожній комітет профспілки Вінницької залізниці (1939–1953 рр.)
Дорожній комітет профспілки Донецької залізниці (1920–2005 рр.)
Дорожній комітет профспілки Ковельської залізниці (1940–1953 рр.)
Дорожній комітет профспілки Львівської залізниці (1940-2005 рр.)
Дорожній комітет профспілки Одеської залізниці (1936–2005 рр.)
Дорожній комітет профспілки Придніпровської залізниці (1920–2005 рр.)
Дорожній комітет профспілки Південно-Західної залізниці (1920–2005 рр.)
Дорожній комітет профспілки Південної залізниці (1920–2005 рр.)

Перелік публікацій з історії профспілкового руху на залізницях

Анісімов С. “Горловское дело”: Очерк восстания на линии Екатерининской ж. д. в 1905. – Харьков, 1921

Бєлінський Є. Із історії формування залізничного пролетаріату в Україні у другій половині ХІХ століття// Наукові записки. – Т. 13. – К., 1960

Богданов М. Очерки по истории железнодорожных забастовок в России. – С-Пб., 1906

Борьба и строительство на Юго-Западных жел. дор. за 10 лет (1917–1927). – К., 1927

Будем вместе – будем сильнее. Истоки истории дорпрофсожа Южной железной дороги. – Харьков, 1999

Дашкевич Б.Н. (С.Николаев) Железнодорожники в период Австро-Германской оккупации Украины. 1918. – М., 1925

З людьми і для людей. Дорожній профспілковий комітет Львівської залізниці. – Львів, 2005

Ковалев Н.И. Профсоюз железнодорожников СССР. – М., 1974

Короткий історичний огляд утворення і діяльності профспілкової організації залізничників і транспортних будівельників Південно-Західної залізниці. – К.,2001

Материалы І Учредительного съезда профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины. – К., 1992

Очерки по истории Союза. 1917. – М., 1924

Переверзев В.Н. Всероссийский железнодорожный союз в 1905 г.// Былое. – № 4. – 1925

Пушкарева И.М. Железнодорожники в буржуазно-демократических революциях. – М., 1975

Романов В.В. Движение среди служащих и рабочих русских железных дорог в 1905 году// Образование. – 1906. – № 10, 11а, 1907. – № 6, 7а

Світанковий сполох. Короткий історичний огляд. Дорпрофсож Південно-Західної залізниці. – К., 2006

Советские железнодорожники. – М., 1970

100 років профспілковому руху залізничників і транспортних будівельників України: історичний досвід, традиції, перспективиЖ Науково-практична конференція. – К., 2005

Такая у нас работа… Профсоюзная организация Донецкой железной дороги. Летопись 1995–2001 гг. – Донецк, 2001

Таняев А. Очерки движения железнодорожников в революцию 1917 г. (февраль–октябрь). – М.–Л., 1925

Трофимов А.М. История, доказанная делом… Очерк из истории дорожной профсоюзной организации. – Донецк., 2006

Уржанов В.М. Профсоюзная организация Одесских железнодорожников. События. Документы. Лидеры. К 95-летию основания организации и 65-летию образования Одесского дорпрофсожа. – Одесса, 2001

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9