Це питання розглядалося на засіданні президії Ради профспілки 25 березня п. р. за участю головних інженерів главків локомотивного господарства і господарства приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці – Ю.Білоуса й О.Юрченка, а також заступника головного лікаря Центральної санітарно-епідеміологічної станції на залізничному транспорті К.Буяла.
У 2005–2009 роках на реалізацію «Програми з приведення до належного стану будинків відпочинку локомотивних бригад локомотивного господарства залізниць України на період до 2007 року», подовженої до 2010-го, витрачено 44,2 млн грн., що на 4 млн грн. більше запланованого. Це дало змогу, виходячи з планів фінансування, привести до належного стану 45 будинків та 8 кімнат відпочинку і виконати значний обсяг робіт ще в 17 будинках відпочинку.
Проте, незважаючи на значні вкладені кошти, цього недостатньо. Адже загалом на балансі локомотивного господарства залізниць знаходилося 80 будинків і 20 кімнат відпочинку, з яких 10 будинків і п’ять кімнат передано з 1 січня 2009 року службам приміських пасажирських перевезень.
На жаль, у роботі з приведення до належного стану будинків відпочинку локомотивних бригад відповідно до вимог «Правил улаштування і утримання будинків та кімнат відпочинку локомотивних бригад», затверджених наказом Укрзалізниці від 31.03.2004 р., № 72-Ц, мають місце й інші недоліки. Приміром, в окремих будинках та кімнатах відпочинку для провідниць дизель- та електропоїздів не обладнано жіночі душові, вбиральні, кімнати гігієни жінки. Та й відсутність у будинках і кімнатах відпочинку оснащених кабінетів психологічного розвантаження, кімнат для занять фізкультурою, їдалень або буфетів для цілодобового гарячого харчування не сприяє покращанню умов та функціональній реабілітації працівників локомотивних бригад під час очікування зворотного рейсу.
Одна з вагомих причин такої ситуації – недостатній відомчий контроль з боку посадових осіб головних управлінь Укрзалізниці, відповідних служб залізниць, ревізорського апарату, представників профспілки з охорони праці дорожніх та територіальних профорганізацій. От і виходить, що обсяги фінансування заходів «Програми…» виконано на 109 %, а 25 % будинків і 40 % кімнат відпочинку потребують ще додаткового фінансування та приведення їх до належного стану…

Володимир ДОРОШЕНКО,
головний технічний інспектор праці Ради профспілки

ПРЕЗИДІЯ РАДИ ПРОФСПІЛКИ ПОСТАНОВИЛА:

ЗВЕРНУТИ УВАГУ головних управлінь: локомотивного господарства і приміських пасажирських перевезень та начальників залізниць на невиконання в повному обсязі заходів «Програми з приведення до належного стану будинків відпочинку локомотивних бригад локомотивного господарства залізниць України на період до 2007 року», подовженої до 2010 року.
ЗАПРОПОНУВАТИ:
керівництву Укрзалізниці та начальникам залізниць вжити заходів щодо приведення до 1 січня 2012 року всіх будинків та кімнат відпочинку локомотивних бригад у структурних підрозділах служб локомотивного господарства та приміських пасажирських перевезень до вимог «Правил…» та звернути особливу увагу на організацію гарячого харчування;
начальникам залізниць внести до колдоговорів залізниць заходи щодо приведення до належного стану всіх будинків і кімнат відпочинку локомотивних бригад до 1 січня 2012 року та забезпечити їх фінансування, у т. ч. за рахунок валових витрат на охорону праці;
Головному управлінню охорони та організації праці Укрзалізниці внести до «Основних нормативів особистої участі…» вимоги щодо здійснення контролю причетними посадовими особами головних управлінь Укрзалізниці та служб залізниць за станом утримання та облаштування будинків і кімнат відпочинку локомотивних бригад;
Центральній санітарно-епідеміологічній станції на залізничному транспорті вжити додаткових заходів щодо посилення державного нагляду за дотриманням у будинках відпочинку локомотивних бригад санітарних норм і правил та забезпечити участь у весняних та осінніх комісійних оглядах представників санітарного нагляду;
дорпрофсожам –
проаналізувати до 1 червня 2010 року у структурних підрозділах локомотивного господарства та господарства приміських пасажирських перевезень причини невиконання заходів, визначених Програмою, заслухати на засіданнях президій звіти керівників служб локомотивного господарства і приміських пасажирських перевезень залізниць;
встановити постійний контроль за створенням працівникам локомотивних і поїзних бригад належних умов відпочинку, організацією гарячого харчування;
ініціювати перед керівництвом залізниць внесення до колдоговорів залізниць зобов’язань на 2010–2011 роки щодо відновлення, капітального ремонту та приведення до належного стану всіх будинків та кімнат відпочинку локомотивних та поїзних бригад;
забезпечити участь представників профспілки з охорони праці дорожніх та територіальних профорганізацій у весняних та осінніх комісійних перевірках будинків та кімнат відпочинку локомотивних бригад.