Завдяки роботі Головного управління електрифікації та електропостачання Укрзалізниці та відповідних служб залізниць щодо виконання рішень президії Ради профспілки протягом минулого та з початку цього року при вибіркових контрольних перевірках в окремих структурних підрозділах господарства електропостачання Південно-Західної, Південної, Донецької та Одеської залізниць встановлено, що в цілому організація цієї роботи відповідає вимогам чинного законодавства про працю, відомчої нормативної бази, Галузевій угоді та відповідним колективним договорам. У багатьох із них усунуто недоліки щодо організації робочого часу водіїв автотранспортних засобів. Облік робочого часу та його оплата на сьогодні відповідає вимогам наказу Міністерства транспорту України від 17.01.2002 р., № 18, яким затверджено Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів. Електромонтерам та електромеханікам, які поряд зі своєю основною роботою виконують обов’язки водіїв, здійснюються доплати за розширення зони обслуговування залежно від умов колдоговорів від 5 до 10 % посадового окладу за час фактичної роботи.
У структурних підрозділах в основному дотримуються вимоги КЗпП України, зокрема, ст.ст. 71 і 72 – щодо організації роботи у вихідні та неробочі дні з відповідною оплатою праці за виконану роботу; ст. 114 – щодо збереження протягом двох тижнів середньої заробітної плати при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу; ст.ст. 139–153 – щодо вирішення питань забезпечення трудової та технологічної дисципліни.
Водночас, незважаючи на позитивні зрушення у дотриманні умов трудових договорів, Галузевої угоди і колдоговорів, забезпеченні трудової дисципліни, організації робочого часу і часу відпочинку працівників, під час перевірок виявлено порушення, на які президія Ради профспілки звертала увагу начальників залізниць та керівництва Головного управління електрифікації та електропостачання УЗ.
Так, у структурних підрозділах порушуються вимоги Положення про порядок та умови організації чергування працівників залізничного транспорту на об’єкті та вдома, затвердженого наказом Укрзалізниці від 17.05.2002 р., № 255-Ц. Організація цієї роботи досі не має системного характеру. У більшості випадків виконання наказу ставиться в залежність від розміру фонду оплати праці.
Виявлено порушення ст.ст. 52 і 57 КЗпП України в частині формування графіків роботи для змінних працівників. Розроблені графіки роботи не містять інформації щодо часу початку і часу закінчення роботи, проставляється тільки загальна кількість годин. Графіки роботи і табелі обліку робочого часу не відповідають даним книги обліку, ведення якої передбачено Інструкцією для чергового персоналу районів контактної мережі, затвердженою наказом Укрзалізниці від 2.12.2008 р., № 522-Ц та Інструкцією для чергового персоналу районів електропостачання, затвердженою наказом Укрзалізниці від 2.12.2008 р., № 521-Ц. Зокрема, з метою виходу на встановлену місячну норму робочого часу в окремі дні змінним працівникам у табелях проставляється значно менша тривалість робочого часу, ніж фактично відпрацьовано.
В окремих структурних підрозділах не дотримуються вимоги ст.ст. 71 і 72 КЗпП при організації роботи у вихідні та неробочі дні та оплаті праці за виконану роботу. Факти невиплати працівникам компенсаційних виплат за виконану роботу фіксуються у першому кварталі п. р., а пояснюється це відсутністю коштів у фонді оплати праці на ці цілі.
Президія Ради профспілки рекомендувала дорпрофсожам, враховуючи специфіку роботи підрозділів електропостачання, додатково вивчити в другому півріччі 2010 року стан дотримання трудового законодавства в частині обліку робочого часу та його оплати в цих структурних підрозділах, а підсумки розглянути на засіданнях президій, забезпечивши дотримання трудових прав працівників.

Микола БЄЛЬЧЕНКО, правовий інспектор праці Ради профспілки