Газета «Вісник профспілки» звернулася за коментарем до заступника Голови профспілки Василя ЛЕСЬКА:

 

—Угоду укладено між Урядом, профспілками та роботодавцями, і вона є документом, спрямованим на забезпечення економічного зростання, прискорення людського розвитку та виконання першочергових завдань у соціально-економічній і трудовій сферах, зокрема, підвищення рівня зайнятості та стале зростання заробітної плати працівників.


Угодою, зокрема, передбачено, що середня заробітна плата в цілому по економіці України має зрости:
в 2010 році – не нижче ніж на 17,8 відсотків порівняно з 2009-м;
в 2011 році – не нижче ніж на 15 % порівняно з 2010-м;
в 2012 році– не нижче ніж на 16 % порівняно з 2011-м.


Сторона власників зобов’язалася забезпечити зростання щороку рівня зайнятості населення не менш як на 0,3 відсоткового пункту і зменшення щороку рівня безробіття, визначеного за методологією МОП, не менш як на 0,4 відсоткового пункту.


Важливою складовою реалізації принципів соціального партнерства стане робота над показником прожиткового мінімуму. Передбачено опрацювання експертною комісією оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних та демографічних груп населення для визначення прожиткового мінімуму, внесення змін до Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення. Такі зміни будуть вноситися за погодженням із профспілками. Крім цього величина (розмір) прожиткового мінімуму на наступний рік теж буде встановлюватися за участю і погодженням із профспілками.


Профспілки зберегли можливість впливати на рішення щодо регулювання діючих тарифів і норм для населення (на електроенергію, газ, послуги транспорту і зв’язку). Рішення відповідних центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів із зазначених питань приймаються після обговорення у відповідних дорадчих органах за участю профспілок.


За участю сторін Угоди будуть розроблені соціально і економічно обґрунтовані диференційовані за категоріями сімей та їх доходами граничні норми плати за житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива при призначенні житлових субсидій. Зміни до порядку та норм надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг населенню теж будуть прийматися після консультацій із профспілками.


З метою соціального захисту пенсіонерів передбачено внести зміни до нормативно-правових актів стосовно умов урахування до стажу, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення, періодів роботи у шкідливих і важких умовах праці, до проведення чергової атестації за результатами попередньої атестації робочих місць.


Пропозиції щодо можливого перерозподілу структури страхових внесків до фондів соціального страхування між роботодавцями та застрахованими працівниками або їх зміни розглядаються органами виконавчої влади лише за участю представників профспілок та роботодавців з подальшим внесенням узгодженого рішення до Верховної Ради України.


Сторони домовилися, що у Державному бюджеті України та бюджеті Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності будуть передбачені кошти для оздоровлення дітей, часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл а також у сприянні збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які оздоровлюються в санаторно-курортних закладах.


Сторони також домовилися сприяти запровадженню недержавного пенсійного забезпечення шляхом розроблення програм недержавного пенсійного забезпечення працівників підприємств, внесення відповідних змін до галузевих угод, колективних договорів, проведення системних цілеспрямованих інформаційних кампаній для роз’яснення населенню та роботодавцям необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні.
З метою забезпечення підприємствам компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян Кабінет Міністрів України зобов’язався забезпечувати рівномірне перерахування відповідної субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам.