Відрадно, що з ініціативи керівництва Укрзалізниці, незважаючи на важкі кризові 2008–2009 роки, у цьому напрямі зроблено чимало. Так, минулорічний план заходів з ремонту та будівництва санітарно-побутових приміщень на лінійних станціях залізниць передбачав виконання відповідних робіт на 132 об’єктах, і, за інформацією Головного управління колійного господарства, станом на початок 2010 року на всіх об’єктах ремонтні роботи завершено у повному обсязі. Із запланованих 24,5 млн грн. освоєно 35,3 млн грн., у тому числі по залізницях: на Донецькій – 237,8 %; Львівській – 120,8 %; Одеській – 113,3 %; Південній – 143 %; Південно-Західній – 110 %; Придніпровській – 145,3 %.

Водночас, як зазначено під час засідання, в роботі залізниць у цьому напрямі мали місце й окремі недоліки, зокрема: не освоєно у повному обсязі кошти, передбачені на капітальні ремонти санітарно-побутових приміщень на лінійних станціях: Гусарівка, Машчермет, Родінська (Донецька залізниця); Калуш, Гвіздець, Ходорів (Львівська); Роздільна, Кам’янка, Новий Буг (Одеська); Водолага, Куп’янськ-Сортувальний, Раднаркомівська (Південна); Красноперекопськ, Железнякове, Передаточна, Кирилівка (Придніпровська); Вишневе, Фастів-1, Фастів-2, Б.Олійника, Бровари, Кривин та Малин (Південно-Західна).
Слід відзначити і той факт, що проведена ще у 2003 році паспортизація не визначила основних напрямів роботи із забезпечення у повному обсязі санітарно-побутовими приміщеннями працівників лінійних станцій. Головним управлінням колійного господарства Укрзалізниці та службами залізниць не розроблено довгострокових заходів зі створення нових або приведення існуючих об’єктів на всіх лінійних станціях у відповідність до нормативів.
Досі актуальною залишається також проблема облаштування турних вагонів: керівництвом Укрзалізниці не враховано пропозиції президії Ради профспілки від 17 травня 2007-го та 22 липня минулого року щодо розробки типових проектів на переобладнання вагонів для відпочинку та проживання працівників пересувних формувань залізничного транспорту. Президія акцентувала увагу керівництва Укрзалізниці на невиконанні причетними посадовими особами зазначених пропозицій.
Не сприяє справі і недостатній контроль з боку Головного управління охорони і організації праці УЗ, служб охорони праці залізниць за санітарно-гігієнічними та санітарно-побутовими умовами працівників колійного господарства, особливо тих, які працюють у відриві від основної бази. Тому, у першу чергу, і було звернено увагу Главку колійного господарства на продовження ефективної роботи з поліпшення санпобуту. Начальникам залізниць разом із дорпрофсожами було, зокрема, запропоновано ретельно розглянути хід виконання «Заходів щодо створення нових та приведення існуючих санітарно-побутових приміщень відповідно до затверджених нормативів на 2006–2010 роки» та поінформувати Раду профспілки до 15 січня 2015 року.

Володимир ДОРОШЕНКО, головний технічний інспектор праці Ради профспілки

 

Президія Ради профспілки постановила:


ЗАПРОПОНУВАТИ начальникам залізниць до 1 липня 2010 року провести інвентаризацію санітарно-побутових приміщень структурних підрозділів дистанцій колії, пунктів обігріву працівників лінійних станцій відповідно до чинних норм і розробити за погодженням з дорпрофсожами заходи до 2015 року з повного забезпечення такими приміщеннями та подати їх Укрзалізниці для узагальнення, а керівництву УЗ – узагальнити та затвердити відповідні заходи залізниць із визначенням обсягів і джерел фінансування;
дорпрофсожам, теркомам та профкомам

організувати роботу представників профспілки з охорони праці щодо посилення громадського контролю за створенням працівникам структурних підрозділів дистанцій колії санітарно-побутових умов, забезпеченням їх гардеробними, душовими, умивальними, вбиральнями, пристроями питного водопостачання, приміщеннями для обігріву, меблями, медикаментами та перев’язочними матеріалами;
ініціювати включення до комплексних заходів з охорони праці дорожніх і колдоговорів дистанцій колії на 2010–2014 роки виконання робіт із ремонту і будівництва санітарно-побутових приміщень на лінійних станціях і встановити контроль за їх виконанням.