Перед учасниками виступили заступники Голови профспілки: з представниками навчальних закладів спілкувався М.Сінчак, а з будівельниками – В.Лесько. Йшлося про актуальні проблеми, діалог із соціальними партнерами, укладання Генеральної та Галузевої угод, діяльність Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль», запровадження лікарняних кас тощо.


На обох засіданнях порушувалися схожі питання, зокрема, наголошувалося на необхідності підвищення оплати праці, забезпечення працівників житлом, йшлося також про медичне обслуговування, стан матеріально-технічної бази, соціальні пільги та гарантії, рівень кадрового потенціалу тощо. Проте загалом йшлося про специфічні для кожної з профсекцій проблеми, які учасники обговорювали з представниками відповідних Головних управлінь Укрзалізниці.


Із головами профкомів навчальних закладів зустрілася заступник начальника Головного управління кадрової і соціальної політики Укрзалізниці Р.Ковальова. Окрім вже зазначених, було порушено низку проблем, зокрема, члени профсекції запропонували Главку при розробці фінансових планів підприємств залізничного транспорту на 2011 рік передбачити кошти для проходження оплачуваної практики та стажування студентів, що навчаються за держзамовленням.


Відчувається і нагальна потреба у розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення зразками відповідної техніки й обладнання для використання у навчальному процесі, навчально-методичного забезпечення тощо.


Главку запропоновано акцентувати увагу керівництва навчальних закладів на необхідності здійснення відрахувань профорганізаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу діяльність у відповідності до законодавства та колдоговорів.


Професійна секція працівників господарства будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд обговорювала виробничі і соціальні питання з першим заступником начальника Главку М.Петращуком і провідним інженером з організації та нормування праці Главку Н.Шаблинською…


На засіданні йшлося про стан, часто незадовільний, санітарно-побутових умов працівників, забезпеченості спецодягом і спецвзуттям; налагодження обліку надурочної роботи і роботи у вихідні дні та оплати за фактично відпрацьований час; недопущення відволікання працівників структурних підрозділів господарства від виконання технологічного процесу на роботи, які з таким процесом не пов’язані тощо.


Найбільш суперечливим було питання обліку та оплати за час доїзду від основного місця роботи до місця виконання робіт та в зворотному напрямку. На цю проблему профспілка й адміністрація мають різні погляди, але, як відомо, у спорі народжується істина, тож спільними зусиллями працюватимуть над її вирішенням.


Олена РОМАНОВА, провідний фахівець відділу інформації Ради профспілки

 

 navch_zakl.jpg

 stroiteli.jpg

  Фото автора