З метою забезпечення представництва інтересів Кабінету Міністрів України та оперативного вирішення питань щодо формування примирних органів у ході розв’язання колективного трудового спору між професійною спілкою залізничників і транспортних будівельників України та Кабінетом Міністрів України, зареєстрованого розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 29 березня 2013 р., № 097-р:


1. Надати Міністрові інфраструктури Козаку В.В. повноваження щодо представництва інтересів Кабінету Міністрів України в ході проведення примирних процедур з розв’язання колективного трудового спору між професійною спілкою залізничників і транспортних будівельників України та Кабінетом Міністрів України з правом підписання угод про утворення примирних органів, організацію їх роботи, розв’язання зазначеного спору або виконання окремих вимог профспілок, визначення посадових осіб відповідних центральних органів виконавчої влади для представництва інтересів Кабінету Міністрів України в роботі примирних органів.


2. Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству юстиції, Міністерству соціальної політики, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству доходів і зборів, іншим центральним органам виконавчої влади визначати за зверненням Міністра інфраструктури Козака В.В. посадових осіб для представництва інтересів Кабінету Міністрів України в ході проведення примирних процедур та оперативно надавати необхідні для розв’язання спору матеріали з обґрунтуванням доказів позиції Кабінету Міністрів України.


Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ