У її роботі взяли участь Голова ФПТУ, Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників В.Ткачов, представник Міжнародної федерації транспортників у Росії і країнах СНД М.Ляхов, керівники і представники профспілок транспортних галузей, посадові особи Мінтрансзв’язку, державних адміністрацій транспорту, Мін’юсту, комітетів Верховної Ради України, Генеральної прокуратури, науковці.
Проблема відповідальності за порушення законодавства щодо безпеки руху і експлуатації транспорту лише поглиблюються, і не в останню чергу – через недосконалість законодавства, зокрема – Кримінального кодексу. На думку профспілкових лідерів, окремі законодавчі акти у цій сфері мають певні прогалини, які дозволяють застосовувати до працівників транспорту необґрунтовані санкції.
Найбільше незадоволені транспортники чинною редакцією статті 276 Кримінального кодексу України, деякі положення якої, згідно з Резолюцією учасників конференції, навіть порушують права людини. Приміром, із цієї статті випливає, що кримінальна відповідальність для працівника транспорту за порушення ним правил безпеки руху або експлуатації чи недоброякісний ремонт, може наставати вже зі створення небезпеки настання негативних наслідків, навіть якщо ці наслідки не настали. А через те, що межі такої небезпеки практично не визначено, кримінальна відповідальність можлива за будь-які порушення технологічного процесу. До того ж, санкції зазначеної статті передбачають невиправдано суворе покарання за заподіяння матеріальної шкоди.
Також на конференції йшлося про те, що до цього часу в транспортних галузях не вирішено питання уніфікації правил безпеки руху та експлуатації транспорту. В окремих випадках вони регламентуються інструкціями для деяких категорій працівників, але невиконання їх іншими категоріями працівників, незалежно від підстав, може кваліфікуватись як злочинна недбалість.
Учасники конференції вирішили запропонувати Кабінету Міністрів і відповідним комітетам Верховної Ради опрацювати і внести на розгляд парламенту проект змін до статті 276 Кримінального кодексу, а Мінтрансзв’язку – вжити заходів щодо уніфікації правил безпеки руху та експлуатації транспорту.

Олена РОМАНОВА,
провідний фахівець відділу інформації Ради профспілки