Рада профспІлки підготувала і надала Комітету ВР з питань соціальної політики та праці низку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо різних аспектів зазначеного питання, а також перелік пропозицій і зауважень до проекту Рекомендацій, які передбачено прийняти за результатами парламентських слухань.


Зокрема, запропоновано доручити уповноваженим органам виконавчої влади вивчити причини високої смертності працівників під час виконання ними посадових обов’язків та вжити заходів щодо поліпшення контролю за станом їхнього здоров’я на виробництві, а також переглянути Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві в частині взяття на облік нещасних випадків, які сталися з працівниками внаслідок раптового погіршення здоров’я під час виконання ними трудових обов’язків.


Пропозицію щодо затвердження нової редакції згаданого Положення за результатами парламентських слухань внесено до проекту Рекомендацій, так само, як і зауваження нашої профспілки щодо необхідності розробки нормативів щодо забезпечення в установленому порядку працівників лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мийними та знешкоджувальними засобами.
На жаль, у проекті не знайшлося місця іншим важливим ініціативам нашої профспілки.


Учасники парламентських слухань рекомендували Кабміну за участі сторін соціального діалогу всебічно проаналізувати існуючу систему забезпечення безпеки праці та виробництва і підготувати пропозиції щодо її докорінного реформування, а також розробити Національну стратегію охорони праці. Також, на думку учасників слухань, Уряду варто розробити низку законопроектів щодо проблем, пов’язаних з охороною праці і виробничим травматизмом, зокрема щодо адміністративної та кримінальної відповідальності посадових осіб за порушення законодавства про охорону праці, приховування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, несвоєчасне проведення атестації робочих місць тощо.