Зокрема, для виконання своїх трудових і посадових обов’язків більшість працівників залізничного транспорту постійно здійснюють службові роз’їзди на значні відстані від постійного місця роботи. Тому питання щодо особливостей роботи працівників залізничного транспорту з роз’їзним характером роботи президія Ради профспілки на засіданні 5 жовтня п. р. розглядала з особливою увагою.

За характером організації виконуваної роботи службові поїздки працівників розподіляються за такими видами: проходять під час слідування залізничного рухомого складу, мають роз’їзний характер у межах обслуговуваних дільниць, пересувний або вахтовий метод виконання робіт. Порядок виплати компенсаційних надбавок працівникам у кожному випадку визначено відповідними положеннями, які є додатками до Галузевої угоди.

Кабмін пропонує
Постановою Кабінету Міністрів від 31.03.1999 р., № 490 визначено, що підприємства, установи й організації самостійно встановлюють компенсаційні надбавки за характер роботи до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер. Проте граничні розміри надбавок не можуть перевищувати норми добових витрат, установлених для відряджень в межах України, а при роботі за межами України – 80 %  добових, установлених для відряджень за кордон.

Укрзалізниця встановлює
Враховуючи вимоги зазначеної постанови Кабміну, наказом Укрзалізниці від 10.06.2002 р., № 285-Ц затверджено Положення про порядок і умови відшкодування витрат працівникам залізничного транспорту, робота яких постійно проходить в дорозі або має роз’їзний характер, а також при службових поїздках у межах обслуговуваних дільниць, у тому числі при роз’їздах за межі України. У ньому зазначено розмір компенсаційної надбавки: при роз’їздах, які тривають менше 12 годин, але більше нормальної тривалості робочого часу,  – 25 %  добових,  встановлених в Україні; більше 12 годин  і за добу  – 50 %.  При поїздках за кордон виплата надбавки провадиться у розмірі 100 % добових, встановлених для відряджень по Україні.

Профспілка наполягає
На вимогу профспілки наказом Укрзалізниці від 17.05.2010 р., № 341-Ц затверджено Рекомендоване положення про умови і порядок застосування вахтового методу організації праці, в якому визначено, що за кожну добу роботи на об’єкті в період вахти, а також за фактичні дні знаходження в дорозі від місця збору до місця роботи і назад виплачується надбавка за вахтовий метод роботи в розмірі 100 % добових, встановлених при відрядженнях в межах України.

На заваді інтересів працівників – недосконалість і порушення…
На залізничному транспорті діє Положення про порядок і розміри виплати надбавки працівникам з пересувним характером роботи, затверджене наказом Укрзалізниці від 19.08.1997 р., № 206-Ц, яким  визначено компенсаційну надбавку в розмірі до 30 % посадового окладу (тарифної ставки). Це Положення  на залізницях не застосовується, бо передбачає переміщення працівників у складі підрозділу в іншу місцевість терміном до трьох років. У такі терміни роботи на залізницях не провадяться. Крім того, розмір надбавки визначено розпливчасто „до 30 % посадового окладу”, що дає можливість керівникам встановлювати їх на свій розсуд, що не завжди компенсує особливий характер роботи. Положення не відповідає чинній технології виконання робіт та фактичній організації праці на залізничному транспорті, тому потребує доопрацювання.

Положення  про виплату  компенсаційної надбавки за роз’їзний характер роботи, затверджене наказом Укрзалізниці від 10.06.2002 р, №285-Ц, не в повній мірі відповідає постанові Кабінету Міністрів від 31.03.1999 р., № 490, бо розмір надбавки, який встановлено працівникам, значно нижчий, ніж допускає постанова Кабміну. Надбавку для працівників, які здійснюють службові поїздки за кордон (в основному це провідники пасажирських вагонів), встановлено в розмірі добових у межах України замість відсотка від суми коштів, визначених для відряджень за кордон. Не виплачується компенсаційна надбавка за роз’їзний характер роботи, якщо тривалість роботи становить менше 8 годин.

На залізницях і в структурних підрозділах при застосуванні зазначених положень  допускаються порушення, особливо це стосується колійних машинних станцій, центрів механізації колійних робіт, будівельно-монтажних управлінь. Часто замість виплат компенсаційних надбавок за пересувний або вахтовий характер роботи працівникам нараховується вдвічі менша надбавка за роз’їзний характер.

…а на захисті – профспілка
Рада профспілки неодноразово звертала увагу керівництва Укрзалізниці на невідповідність  галузевих нормативних актів постанові Кабінету Міністрів № 490 та діючій організації праці, яка застосовується на залізничному транспорті при службових поїздках працівників.

 Так, однією з вимог  колективного трудового спору в 2009 році між профспілкою та Укрзалізницею був перегляд Положення про порядок і умови відшкодування витрат працівникам з роз’їзним характером роботи. Сьогодні вдалося врегулювати питання щодо оплати часу прямування від постійного пункту збору до місця виконання робіт і у зворотному напрямку. Раніше цей час працівникам не оплачувався, а компенсувався за рахунок виплати надбавки за роз’їзний характер роботи, що є порушенням законодавства. Питання залишається під контролем профспілки. Масово виплати почали провадити з червня п. р. лише після втручання Ради профспілки. За перше півріччя 2010 року працівникам нараховано і виплачено 3,2 млн грн.

Для приведення положень, які діють у галузі і передбачають  виплати працівникам  компенсаційних надбавок за характер роботи, у відповідність до законодавчих норм та діючої на залізничному транспорті організації праці, Радою профспілки підготовлено проект нової редакції Положення про порядок і умови виплати надбавок і компенсацій за характер роботи, пов’язаний зі службовими поїздками працівниками залізничного транспорту, робота яких проходить в дорозі, має роз’їзний або пересувний характер. Проект запропоновано Укрзалізниці для опрацювання і затвердження.

 

Світлана АНІСІМОВА,  завідувач відділу економічної роботи, організації праці і зарплати Ради профспілки