Федерація профспілок України тривалий час виступає за необхідність здійснення в державі податкової реформи, яка б забезпечила вирішення триєдиного завдання: підвищення конкурентоздатності національної економіки, реалізацію конституційного права громадян на гідний рівень життя та забезпечення надходжень до бюджету в розмірах, достатніх для виконання державою своїх функцій.

Податковий кодекс має сприяти зниженню рівня корупції та тінізації економіки, подоланню соціальної нерівності на основі перерозподілу доходів від багатих до бідних, подоланню бідності в країні, стимулюванню зайнятості, покращенню пенсійного забезпечення, та, врешті решт, збалансуванню інтересів громадян,  держави і бізнесу.

Проте прийнятий Верховною Радою України 18 листопада ц.р. Податковий кодекс не зміг повною мірою забезпечити вирішення цих завдань.  Передбачене ним зменшення рівня податкового навантаження, зокрема через скорочення кількості податків і зборів та зниження ставок основних податків, позитивно позначиться, в першу чергу, на діяльності підприємств великого та середнього бізнесу, де зайнято понад дві третини найманих працівників, переважна більшість з яких є членами профспілок. Сподіваємося, що зменшення податків стане мотиваційним фактором для посилення соціальної відповідальності бізнесу, створення продуктивних і безпечних робочих місць, забезпечення гідної заробітної платні.

В той же час декілька мільйонів громадян України, які зайняті в малому бізнесі,  опинилися під загрозою втрати робочих місць та можливості заробити собі на життя власною працею через суттєві обмеження, які вводяться Податковим кодексом, зокрема щодо необґрунтованого  розширення повноважень контролюючих органів, введення більш жорсткого адміністрування, звуження сфери діяльності для застосування спрощеної системи оподаткування тощо. Це може негативно позначитись на життєзабезпеченні десятків тисяч найманих працівників – членів профспілок, які працюють у сфері малого бізнесу у секторах торгівлі, транспорту і громадського обслуговування.

Не виправдані очікування значної частини суспільства щодо справедливого оподаткування стали приводом масових акцій незгоди по всій Україні, підсумком яких стала громадська Акція протесту та солідарності підприємців на Майдані Незалежності, розпочата 22 листопада ц.р.

Федерація профспілок України, як організація, основним завданням якої є захист соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників, не може залишатися осторонь ситуації, що склалася у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України.

Підтримуючи основні вимоги мітингуючих щодо забезпечення конституційного права громадян на працю, збереження робочих місць для найманих працівників, ФПУ закликає Президента України В.Ф. Януковича, Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова та Голову Верховної Ради України В.М. Литвина дослухатись до вимог тисяч українських громадян та скориставшись напрацьованим ефективним механізмом соціального діалогу між владою, бізнесом та громадянським суспільством знайти можливості для врахування інтересів значної частини суспільства.

Федерація профспілок України