Охоплення профспілковим членством становить 98,9 %. У дорожній організації діють 258 первинних, дві об’єднані, три територіальні профорганізації, функції яких чітко розмежовані. Серед голів первинок 33 особи (13 %) є звільненими від основної роботи. Усі студенти та учні навчальних закладів залізничного спрямування, що розташовані у межах Львівської залізниці, є членами нашої профспілки.

Важливу роль дорпрофсож відводить лідерській позиції голів первинних організацій та колегіальній роботі профспілкових комітетів, для чого здійснюється виважена кадрова політика.

Проводиться робота з омолодження профспілкових кадрів: якщо в 2006-му середній вік голів первинок був 52 роки, а серед голів, звільнених від основної роботи, було 11 осіб пенсійного віку, то сьогодні ці показники, відповідно, 48 років та шість голів первинок. А для визначення професійного рівня профпрацівників, окреслення кола проблем спілчан і з’ясування причини їх виникнення регулярно проводиться анкетування членів профспілки, профлідерів та активістів.

Щорічно для профгрупоргів на вузлах проводяться зустрічі зі спеціалістами дорпрофсожу і теркомів, найкращі профактивісти заохочуються профспілковими відзнаками.

Традиційними є розширені засідання дорпрофсожу, теркомів і ОПК за участі усіх голів підпорядкованих профорганізацій, на яких відбувається обмін досвідом роботи, обговорюються нагальні потреби членів профспілки, коригується тактика ведення профспілкової роботи.

Регулярно проводяться інформаційні дні, навчальні семінари для профспілкових лідерів та активістів, відбуваються зустрічі керівників та фахівців виконавчих апаратів дорпрофсожу, теркомів із профактивом.

Ефективною формою інформаційної роботи є регулярне проведення селекторних нарад з профактивом, у процесі яких надається інформація про поточні профспілкові справи, завдання та виклики сьогодення і здійснюється оперативний контроль за виконанням рішень, прийнятих профорганами вищого рівня.

Поступово реалізується молодіжна політика профспілки. В профорганізаціях усіх рівнів обрано молодіжні ради, їх голови входять до складу виборних профорганів, залучаються до активної роботи.

Дорпрофсож вживає заходів щодо організації роботи дорожніх професійних секцій. Велика увага в дорожній профорганізації Львівської залізниці приділяється роботі зі скаргами та зверненнями членів профспілки, працівників залізничного транспорту, ветеранів галузі.

Дорожнім, територіальними, об’єднаними комітетами профспілки та профкомами первинних профорганізацій неодноразово розглядалося питання щодо збереження єдності, зміни чисельності профспілкового членства, постійно проводиться аналіз причин утворення організацій інших профспілок та переходу до їх лав членів нашої профспілки.

Станом на 1.07.2010 р. поряд із профорганізаціями  дорпрофсожу Львівської залізниці існувало 9 організацій інших профспілок, членами яких є 494 особи, що у розрізі всіх дорожніх профорганізацій становить 14 %. Випадків масового виходу з профспілки на Львівській залізниці за власним бажанням чи утворення нових осередків альтернативних профспілок в 2009–2010 роках в підрозділах, де діють первинні організації галузевої профспілки, не було.

Усі події, проблеми та досягнення в роботі дорожньої профорганізації постійно висвітлюються в усіх доступних засобах масової інформації. Постійно зростає кількість передплачених примірників профспілкової газети. В 2010 році передплата становить 24,5 тис. примірників.

Усі базові профкоми на вузлах забезпечено факсовими апаратами та комп’ютерною технікою. Проте для переважної більшості первинних організацій на сьогодні недоступні галузева електронна мережа та інтернет. Щодо вирішення цієї проблеми ведеться робота.

Діяльність профорганізацій стала ширше висвітлюватися на інформаційних профспілкових стендах. Протягом 2009–2010 років дорпрофсож забезпечив уніфікованими інформаційними стендами понад 200 профкомів.
Значну організаційну роботу проведено дорожнім комітетом профспілки з надання допомоги постраждалим від повені 2008 року.

Проводяться профспілкові заходи до релігійних, державних та корпоративних свят. Дорпрофсож бере найактивнішу участь в організації та проведенні глобальних профспілкових акцій, присвячених Міжнародному Дню єдиних дій залізничників.
 
РАЗОМ із тим, перевіркою засвідчено наявність внутрішніх резервів для збільшення рівня організаційної і кадрової роботи профкомів, територіальних і дорожнього комітетів профспілки. Зокрема, це стосується підвищення вимогливості з боку дорожнього і територіальних комітетів профспілки до реалізації профкомами статутних мети і завдань щодо захисту трудових прав та соціально-економічних інтересів членів профспілки, виконання адміністрацією своїх зобов’язань за колдоговорами.

Потребують удосконалення: діяльність із планування роботи профкомів та контролю за виконанням прийнятих рішень; система підготовки, розгляду, оформлення та здійснення контролю за прийнятими рішеннями профспілкових конференцій і засідань профкомів. Є можливості для покращання діяльності профкомів щодо інформування трудових колективів і спілчан про актуальні питання діяльності профорганів усіх рівнів, підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів.