Шановний Миколо Яновичу!
    

Через Раду профспілки залізничників і транспортних будівельників України до Вас звертається багатотисячний колектив працівників галузі.
Залізничники завжди керуються державницькими засадами та за будь-яких умов у повній мірі виконують серйозне суспільне замовлення з перевезень. Також підприємства залізничного транспорту сплачують значні кошти до державного бюджету та державних цільових фондів. Зокрема, у 2009 році ця сума становила  майже 11 млрд грн.
Ні для кого не секрет, що пасажирські перевезення є вкрай збитковими — лише за 2009 рік збитки склали більше 5млрд грн. Причинами збитковості є низький рівень тарифів на пасажирські перевезення, а також недостатній рівень компенсації залізницям за перевезення пільгових категорій пасажирів (26 категорій). Наприклад, за минулий рік державою не компенсовано близько 350 млн грн. Крім того, відсутня державна підтримка в питаннях оновлення рухомого складу для перевезень пасажирів, що передбачено статтями  9, 10 Закону України „Про залізничний транспорт”.
І незважаючи на такі показники, залізничники будуть працювати та виконувати поставлені Урядом завдання.
Складною залишається ситуація і у вантажному русі.  Вкрай негативно на залізничному транспорті позначилися як світова фінансова криза, наслідками якої стало значне зменшення обсягів перевезення вантажів, так і прийняття Меморандумів порозуміння між Кабінетом Міністрів України та підприємствами гірничо-металургійного та хімічного комплексів, а також постанови Кабінету Міністрів України від 14.10.2008 р., №925 «Про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі», згідно з якою було надано знижки до тарифів на перевезення для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексів.   
За період дії вищевказаної постанови з вересня 2008 року по лютий 2010 року недоотримання доходів від перевезення продукції гірничо-металургійного та хімічного комплексів склало близько 700 млн грн.  Але особливо прикрим є те, що умови Меморандуму виконуються тільки залізничним транспортом і часто порушуються підприємствами – виробниками гірничо-металургійної продукції, що закуповується залізницями. Приклади цього – рейки від виробника, без яких неможливе проведення модернізації колії, у порівнянні з серпнем 2008 року подорожчали на 22 %, магістральна частина виробництва – на 55 %. І цей перелік можна продовжити.
Зважаючи на такий фінансовий стан довелося приймати непопулярні, але необхідні заходи – зменшення обсягів придбання нового рухомого складу, інвестиційних програм. Для того, щоб зберегти кадровий потенціал галузі та не здійснювати масового звільнення, довелося запровадити режим скорочення робочого тижня, це як антикризовий захід дало економію коштів у розмірі понад 500 млн грн., але значною мірою позначилося на заробітній платі працівників.
Саме тому залізничники усієї країни звертаються по допомогу до Уряду, щоб вийти із цього скрутного становища, зважаючи на те, що Уряд основними пріоритетами своєї діяльності проголосив підвищення рівня соціальних стандартів для громадян України. Для збереження кадрового потенціалу та підвищення рівня заробітної плати залізничників Рада профспілки закликає Уряд скасувати  постанову Кабінету Міністрів України від 14.10.2008 р., № 925 «Про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі».
З урахуванням зростання споживчих цін та інфляцію, не підняття тарифів на вантажні перевезення в 2009 році, необхідно в 2010 році щоквартальне підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення на 5 %.
Також залізничному транспорту вкрай необхідно сприяння Уряду в отриманні кредитних ресурсів під державну гарантію з метою підготовки інфраструктури до Євро-2012,  виготовлення в Україні сучасних швидкісних поїздів, модернізації колії та електрифікації дільниць шляхом запровадження енергозберігаючих технологій.
Представники Світового банку, з якими зараз працює Укрзалізниця щодо оформлення кредитної угоди на фінансування проекту «Підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Знам’янка–Долинська–Миколаїв–Херсон–Джанкой», наполягають на тому, що одним із чинників покращання фінансового стану галузі повинно стати недопущення надання преференцій окремим галузям за рахунок залізничників.


За дорученням учасників засідання Ради профспілки від 25 березня 2010 року
Голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників України В.Ткачов