Після нашої попередньої публікації з приводу судових справ про стягнення матеріальної допомоги на оздоровлення шляхом подання відповідних позовних заяв на адресу профспілки надходять звернення спілчан за роз’ясненням з приводу необхідності сплати судового збору в цій категорії справ.

Тож, давайте розберемось, що таке судовий збір.

Судовий збір – це збір (грошові кошти), що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень (ст. 1 Закону України «Про судовий збір»).

Пунктом 1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» передбачено, що при розгляді судами трудових спорів особи звільняються від сплати судового збору у справах:

– про стягнення заробітної плати;

– про поновлення на роботі.

ЗАУВАЖИМО, що не всі грошові вимоги працівника до свого роботодавця/колишнього роботодавця є заробітною платою і відповідно не у всіх справах позивачі звільняються від сплати судового збору в розумінні п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір».

Перелік виплат, які саме належать до заробітної плати, наведено у ст. 2 Закону України «Про оплату праці»:

1. Основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

2. Додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Відповідно до підпункту 2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5 до інших заохочувальних та компенсаційних виплат належить, зокрема матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення).

Таким чином, при зверненні до суду щодо стягнення працівником (колишнім працівником) матеріальної допомоги на оздоровлення такий працівник ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ.

ДО СЛОВА
Аналогічна позиція визначена та висловлена в окремому судовому рішенні – Постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.01.2019 у справі № 910/4518/16