ОХОРОНІ ПРАЦІ – ОСОБЛИВУ УВАГУ!

 

У 2022 році технічними інспекторами праці Ради профспілки в Одеській дорожній профорганізації перевірено ряд підконтрольних підрозділів з охорони праці. При цьому виявлено 920 порушень вимог нормативних актів з охорони праці, надіслано роботодавцям 60 подань щодо їх усунення, за наполяганням технічної інспекції праці призупинена експлуатація 62 машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки тощо.

Взято участь у спеціальному розслідуванні 8 нещасних випадків. Завдяки принциповій позиції технічного інспектора праці Вавера Я.Г., який видав начальнику локомотивного депо ім. Т.Шевченка висновок про незгоду з кваліфікацією нещасного випадку з муляром депо Корольковим, Постановою Черкаського апеляційного суду випадок пов’язано з виробництвом та зобов’язано АТ «Укрзалізниця» виплатити потерпілому моральну шкоду в розмірі 100 тис.грн.   

У квітні 2022 року на засіданні президії Дорпрофсожу було схвалено рішення щодо надання матеріальної допомоги усім працівникам (членам профспілки), які постраждали від військової агресії та членам їх сімей. На протязі року надана матеріальна допомога 69 працівникам або членам їх сімей, які постраждали від нещасних випадків на виробництві, природньої (раптової) смерті та військових дій на загальну суму 835 000 грн.

Технічними інспекторами праці розглянуто 275 усних або письмових звернень  членів профспілки з охорони праці, з яких 269 вирішено позитивно.

Сергій ГІЛКА,

головний технічний інспектор праці

Ради профспілки в Одеській дорожній профспілковій організації