19.05.2023 року Одеським дорпрофсожем був направлений запит до Голови та членів правління АТ «Укрзалізниця» щодо підстав невиконання колективного договору – невиплати індексації заробітних плат залізничників у 2023 році. За підписом Директора з управління персоналом та соціальної політики Олени ГАВУРИ і Директора Департаменту оплати праці та мотивації персоналу Ольги СКАРЛЕТ 25.05.2023 року надійшов лист за № ЦЦУП-12/199 від 24.05.2023 в якому обґрунтованої відповіді на наш запит ми не одержали. Тому 31.05.2023 Дорпрофсож направив ПОДАННЯ правлінню Акціонерного Товариства «Укрзалізниця» про усунення порушень колективного договору відповідно ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Голові правління АТ «Укрзалізниця»

Євгену ЛЯЩЕНКУ

ПОДАННЯ

правлінню Акціонерного Товариства «Укрзалізниця» про усунення порушень колективного договору відповідно ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Відповідно до ч.5 ст.20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Одеська дорожна профспілкова організація залізничників і транспортних будівельників України (далі – Дорпрофсож) в особі голови Соловйова І.М, який діє на підставі Статуту профспілки, направляє подання про усунення порушень  Колективного договору, частини 3 п. 1.6. та частини 3 п. 4.11.

Нагадуємо, що зараз сторонами діючих колективних договорів є Дорпрофсож та первинні профспілкові організації виробничих підрозділів, з одного боку, а з іншого – АТ «Укрзалізниця». З пропозиціями стосовно зупинення дії колективних договорів або їх окремих частин АТ «Укрзалізниця» не зверталось до Дорожної профспілкової організації та первинних профспілкових організацій залізничників в зв’язку з введенням воєнного стану.

19.05.2023 за № ДПРОФ-02/46 на ім’я Голови правління АТ «Укрзалізниця» та кожного з членів правління був направлений запит про підстави невиконання колективного договору – невиплати залізничникам індексації до заробітних плат в 2023 році. На запит було необхідно надати обґрунтовану відповідь згідно з ст. 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та ст.251 Кодексу законів про працю України в тижневий термін.

            У встановлений законом строк обґрунтованої відповіді від голови правління або членів правління нам не надійшло. За підписом директора з управління персоналом та соціальної політики Олени ГАВУРИ та директора Департаменту оплати праці та мотивації персоналу Ольги  СКАРЛАТ надано відповідь ЦЦУП-12/199 від 24.05.2023 про розгляд «звернення», а не запиту, який був спрямований правлінню. У зазначеній відповіді обґрунтованість невиконання колективних договорів відсутня. Посилання на позицію (без зазначення конкретних номерів та дат відповідних листів) Міністерства економіки України, Міністерства соціальної політики та Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці є таким, що не відноситься до виконання колдоговору. Разом з тим, загально доступними листами Міністерства соціальної політики України від 02.05.2023 № 11/0/215-23 «Щодо збереження суми індексації та грошового забезпечення, яка виникла за період до січня 2023 року», Міністерства економіки України від 21.02.2023 №4707-05/7400-07 «про надання роз’яснення» зазначено зовсім інше (в тому числі про збереження суми індексації та грошового забезпечення, яка виникла за період до січня 2023 року), та ніяк не обґрунтовується відсутність індексації заробітних плат залізничників за діючими нормами колективних договорів у поточному році.

            Окрім того, зазначаємо, що 19.05.2023 за № ДПРОФ-02/46 Дорпрофсожем направлявся запит до АТ «Укрзалізниця» з двома питаннями, крім питання про протиправну невиплату індексації, було запитано про найближчі заходи, які планує правління Товариства щодо поліпшення матеріального стану працівників, про підвищення заробітної плати. Ці питання, вкрай важливі для членів профспілки, взагалі залишені без уваги та відповіді.

            В зв’язку з викладеним вимагаємо припинити порушення трудових прав працівників та поновити їх, а саме:

1. Виплатити залізничникам в 2023 році індексовану заробітну плату відповідно п.п. 1.6., 4.11 колективного договору.

2. Відкликати лист №ЦЦУП-14/399 від 07.04.2023, підписаний директором з управління персоналом та соціальної політики Оленою ГАВУРОЮ з перевищенням посадових повноважень щодо не нарахування індексації заробітної плати.

Голова ДОРПРОФСОЖУ                                           Ігор СОЛОВЙОВ