На засіданні президії Одеського дорпрофсожу розглянуто контроль виконання раніше прийнятих постанов про організацію та оплату праці працівників, дотримання трудового законодавства і виконання зобов’язань  колективного договору в виробничих підрозділах служби електропостачання. В засіданні взяв участь та доповів по сутті питання начальник служби електропостачання Вадим Данильченко.

Головний правовий інспектор праці Олександра Нестерова та  завідувач відділу соціально-економічних відносин Олександр Манахов зазначили, що в дистанціях електропостачання була здійснена певна робота щодо усунення недоліків і порушень норм та вимог державних, галузевих нормативних документів з оплати праці, трудового законодавства та зобов’язань колективних договорів з цих питань.

В Одеській дистанції електропостачання скасовано два накази щодо притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності з порушенням норм чинного законодавства. Їм повернено незаконно утримані преміальні виплати у розмірі 3292,51грн.

Всього працівникам дистанцій електропостачання донараховано та виплачено заробітної плати на загальну суму 203015,92 грн.