За дорученням Президії Одеського дорожного комітету профспілки направлено звернення до Уряду щодо ухваленого рішення «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 р. господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави». 

Прем’єр-міністру України
Денису ШМИГАЛЮ

Шановний Денисе Анатолійовичу!

Одеський дорожній комітет профспілки залізничників і транспортних будівельників України, який представляє інтереси трудового колективу регіональної філії «Одеська залізниця», вимушений звернутися до Вас у зв’язку з прийняттям  Кабінетом Міністрів України рішення щодо затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності  у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави. Затверджений норматив відрахування АТ «Укрзалізниця» прибутку ще більш негативно вплине на стан залізничної галузі та її працівників.

Цим рішенням передбачається, що АТ «Укрзалізниця» значну частину прибутку спрямовує державі. Іншу, на реконструкцію залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу, хоча ця функція здійснюється відповідно до ст. 10 Закону України «Про  залізничний транспорт» виключно за рахунок коштів державного бюджету.

І лише мала частина працівникам, які ці кошти заробили, інколи ціною власного життя, що спричинить ще більше зубожіння працівників  Товариства  з причини подальшого падіння їхнього доходу. 

Підтвердженням цього є рівень заробітної плати працівників регіональної філії «Одеська залізниця» та їх матеріальний стан.

Згідно зі статистичною звітністю середньомісячна заробітна плата в регіональній філії «Одеська залізниця» за 2023 рік становить 15864 грн., що на 15 % нижче прогнозного рівня в країні. На це негативно вплинуло, головним чином, одностороннє призупинення АТ «Укрзалізниця» соціальних виплат, всупереч Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», Галузевої угоди, колективного договору залізниці. При цьому АТ «Укрзалізниця» є одним із найбільших платників податків на землю, акцизу на паливо, єдиного соціального внеску тощо у країні.

Завдяки праці залізничників, а також сплаченим АТ «Укрзалізниця» податкам, зборам, внескам, економіка країни в 2023 році отримала 36,6 млрд. грн., що становить 2,2 % надходжень у 2023 році до загального фонду державного бюджету, який складає по матеріалам Міністерства фінансів України понад 1.66 трлн. грн.

До того ж, іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у минулому році стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної грантової допомоги. Їх обсяг за підсумками 2023 року становив 425,4 млрд.грн.

Як приклад, можна привести ситуацію у Німеччині, коли машиністи державного залізничного концерну Deutsche Bahn (DB) вимагали зменшити їм кількість робочих годин з 38-мі до 35-ти, а також підвищити зарплати. Керівництво DB у відповідь запропонувало негайне підвищення зарплати на 5%, а також зменшення робочого дня на одну годину.

Також німецька профспілка працівників транспорту вимагає підвищити на 12,5% (але не менш ніж на 500 євро на місяць) зарплати 25000 працівникам. Крім того, профспілка домагається виплат співробітникам разових виплат у розмірі 3000 євро для компенсації інфляції.

Відсутність державної підтримки галузі Кабінетом Міністрів України, як єдиного акціонера АТ «Укрзалізниця», не дає можливості підвищити заробітну плату залізничникам до гідного рівня, який відповідав би складності та інтенсивності праці, що змушує їх звільнятися та шукати краще оплачувану роботу.

Тому президія Одеського дорожного комітету профспілки залізничників і транспортних будівельників України підтримує рішення Ради профспілки щодо ініціювання перегляду рішення Кабінету Міністрів України та надати право АТ «Укрзалізниця» направити прибуток (дивіденди) за 2023 рік передусім на соціальну підтримку працівників Товариства, в тому числі на підвищення годинних тарифних ставок та посадових окладів залізничників, що дасть можливість укомплектувати штатні посади, а також на реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу.

З повагою,

За дорученням президії Одеського Дорпрофсожу,

Голова Одеської дорожної організації
профспілки залізничників
і транспортних будівельників України                                                         Ігор СОЛОВЙОВ