Не зважаючи на запроваджений в країні воєнний стан, реформування залізничної галузі набирає оберти. В процесі впровадження тих чи інших процесів реформування відбуваються зміни у підпорядкованості працівників шляхом їх переведення або переміщення, але не завжди ці дії відбуваються з дотриманням чинного законодавства. На сьогоднішній день реформи торкнулись працівників регіональних центрів управління рухом регіональних філій. Тому для уникнення порушень законодавства, з урахуванням численних звернень працівників диспетчерського апарату терком профспілки змушений був направити звернення до керівництва АТ УЗ та Ради профспілки з цього приводу.

Голові Правління

АТ «Укрзалізниця»

Євгену ЛЯЩЕНКУ

Голові  Професійної спілки

залізничників і транспортних

будівельників України

Олексію СЕМЕРУНЮ

Про попередження порушення законодавства про працю.

26 лютого 2024 року на засіданні правління АТ «Укрзалізниця» було прийнято рішення «Про централізацію функцій управління рухом поїздів», в якому пунктом 21.3 передбачено керівникам регіональних філій АТ «Укрзалізниця» реорганізувати регіональні центри управління рухом регіональних філій шляхом приєднання їх до Центру управління рухом АТ «Укрзалізниця», а саме: передати функції, зобов’язання, технічну документацію та штатні одиниці регіональних центрів управління рухом регіональних філій до Центру управління рухом АТ «Укрзалізниця».

Необхідно визначити, що у період дії воєнного стану внесено низку змін до трудового законодавства; проте ці зміни не торкнулись норм статті 36 Кодексу Законів про Працю України (далі КЗпП), яка передбачає, що зміна організаційної структури не є причиною припинення трудового договору. Частина 3 та 4 цієї статті передбачає наступне:

«Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується».

Практично для всіх професій Знам’янського району регіонального центру управління рухом регіональної філії «Одеська залізниця» зі змінним режимом праці (диспетчер поїзний, диспетчер локомотивний, диспетчер з регулювання вагонного парку, черговий по району, оператор і так далі) не змінюються ні функціональні обов’язки, ні знаходження робочого місця, ні назва професії, ні оплата праці, тому відсутні підстави для припинення трудового договору, у тому числі і згідно пункту 5 статті 36 КЗпП України.

Однак, рішенням правління від 26.02.2024 передбачено наступне: – пунктом 21.3.4. керівникам регіональних філій спільно з Департаментом розвитку персоналу та кадрової політики забезпечити впровадження змін в організації виробництва та праці, що супроводжується переведенням працівників (за їхньою згодою); – пунктом 21.6.1 керівнику Центру управління рухом спільно з керівниками регіональних філій та ряду Департаментів розробити та затвердити Графік поетапного переведення працівників з урахуванням забезпечення змінності та безперервності управління перевізним процесом під час структурних змін.

На сьогоднішній день заробітна плата залізничників нижче середньої зарплати по країні і тому спостерігається велика плинність кадрів. Припинення трудового договору на підставі пункту 5 статті 36 КЗпП України приведе ще до більшого зниження доходів працівників по причині не збереження середнього заробітку у всіх випадках його застосування (всі види відпусток, тимчасова непрацездатність тощо).

З урахуванням численних звернень працівників диспетчерського апарату, професії яких належать до переліку гостродефіцитних, наполегливо просимо Вас розглянути вищевикладене та з метою зменшення соціального напруження в колективі диспетчерського апарату району прийняти зважене рішення щодо забезпечення прав та гарантій працівників відповідно до вимог законодавства України про працю.

Від президії територіального комітету профспілки з повагою,

голова Знам’янської територіальної профспілкової організації                                              Людмила СЕМИНІНА