У зв’язку з введенням правового режиму воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022           (зі змінами), викликаного військовою агресією російської федерації проти України, значними змінами у трудовому законодавстві України, та з метою забезпечення соціальної справедливості між працюючими та відсутніми на робочих місцях працівниками, керівництво регіональної філії «Одеська залізниця» і президія Дорпрофсожу прийняли Спільну постанову №Н-41/10, ПР-37/14 від 20.12.2023 «Про доповнення додатку №8 щодо колективного договору Одеської залізниці».

Додаток № 8 до колективного договору Одеської залізниці «Порядок и условия выплати единовременного пособия в связи с виходом на пенсию работников Одесской железной дороги» доповнити після абзацу першого пункту 4 наступним текстом:

«При розрахунку стажу роботи у галузі залізничного транспорту при звільненні працівника, у зв’язку з виходом на пенсію вперше, не враховувати час відсутності на роботі у період дії воєнного стану в Україні з наступних причин:

  • призупинення дії трудового договору (стаття 13 Закону України   № 2136-ІХ);
  • відсутність на робочому місці з нез’ясованих причин (до моменту визначення поважності причин відсутності);
  • відпустка без збереження заробітної плати у період військового стану без обмеження строку, встановленого частиною першою стаття 26 Закону України «Про відпустки» (частина 3 статті 12 Закону України № 2136-ІХ);
  • відпустка без збереження заробітної плати (не більше 90 календарних днів) для внутрішньо перемішених осіб або для осіб, які виїхали за кордон (частина 4 статті 12 Закону України № 2136-ІХ)».
  • Абзац 2 пункту 4 вважати абзацом 3.

Постанова набуває чинності з дати підписання сторонами.